Om de continuïteit van stichting Utrecht University Model United Nations te bewaren, wordt het bestuur bijgestaan door de Raad van Advies. De Raad van Advies heeft twee taken: het bestuur adviseren in diverse opzichten en fungeren als geschillencommissie door klachten van cursisten in acht te nemen. Tevens houden zij toezicht op de financiële huishouding, assisteren ze bij het nastreven van de doelstellingen van de stichting en dragen zij bij aan de vorming van een duurzaam en ambitieus beleid. De RvA is samengesteld uit oud-bestuursleden van de stichting UUMUN en bijzonder betrokken oud-deelnemers.

Op dit moment bestaat de RvA uit:

Anne Sophie van Vegchel

Diederik Stadig

Mariëlle van Nimwegen

Sophie Merckelbach

David Stolwijk